II Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Wad Zastawkowych Serca Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego

2 marca 2024

Program

16.10 - 16.30 Przerwa

9.00 – 9.40
Sesja Inauguracyjna

9.40 – 11.10
SESJA 2.
Nowoczesna diagnostyka
i leczenie wady aortalnej 

11.30 – 13.00 
SESJA 3.

Leczenie niedomykalności zastawki mitralnej w 2024 roku

13.40 – 14.40 
SESJA 4.

Niedomykalność zastawki trójdzielnej- nowe możliwości leczenia w 2024 roku

14.40 – 16.10 
SESJA 5.
Pacjent z wadą zastawkową serca
i wielochorobowością 

16.30 – 17.30 
SESJA 6.

Infekcyjne zapalenie wsierdzia – nowe wytyczne ESC

17.30 – 18.30 
SESJA 7.

Zespół Valvular Heart Team

© Copyright 2023 Asocjacja Wad Zastawkowych Serca - All Rights Reserved