I Małopolskie Warsztaty Wrodzonych Wad Serca
u Młodocianych i Dorosłych
z wykorzystaniem oprogramowania EchoPAC
firmy GE HealthCare

1 marca 2024 

Program

© Copyright 2023 Asocjacja Wad Zastawkowych Serca - All Rights Reserved