Warsztaty Echokardiograficznej Oceny Wrodzonych Wad Serca
u Dorosłych z wykorzystaniem ultrasonografów firmy Philips

1 marca 2024 

Program

Echokardiograficzna ocena dorosłych
z wrodzonymi wadami serca. 

Prowadzący: prof. UJ dr hab. med. Monika Komar, dr n. med. Danuta Sorysz, prof. dr hab. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

© Copyright 2023 Asocjacja Wad Zastawkowych Serca - All Rights Reserved